Lễ ký kết ” Boom Up Korea 2016 ” tại Hàn Quốc giữa CTY CP TM MỸ NHƯ và CTY BP TECH

Ngày 1/12/2016 Giám Đốc Công ty CPTM Mỹ Như làm việc tại Hàn Quốc và tham gia lễ ký kết  “Boom Up Korea 2016”  với Công ty BP Tech.

img_0227 img_0228unnamed (8)unnamed (7)CaptureCaptureCapture